clara

Fa dotze anys vaig fer amb el meu gos  un viatge a peu per Catalunya. Vaig  sortir de la Nau Côclea cap al  Delta de l’Ebre. Cada dia anava a un lloc on coneixia algú amb qui havia treballat, compartit idees o emocions. Uns eren artistes, tots eren amics. M’acollien a casa seva i de vegades m’acompanyaven un tros de camí: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin…entre altres. Cada lloc per on passava i  cada lloc on arribava era un microunivers inserit en d’altres. En arribar a Porrera, al Priorat, el gos es va posar malalt i no va caminar més. Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles em van venir a buscar des de Reus, i em van dur a un càmping on el gos es va refer. I vam seguir…cap a Arnes, amb el Miguel i l’Antonio, i els meus germans.

D’alguna manera Grand Tour neix d’aquella experiència però amb la voluntat de ser més amplia i diversa, més participativa. I de compartir amb la gent no només l’alegria del camí sinó també  la intel·ligència, l’humor, la creativitat, els colors i la diversitat dels artistes. Per això aquest viatge que ja no faig sola amb el gos es diu Grand Tour i no seria possible ni sense ells ni sense tu.

clara

Fa dotze anys vaig fer amb el meu gos  un viatge a peu per Catalunya. Vaig  sortir de la Nau Côclea cap al  Delta de l’Ebre. Cada dia anava a un lloc on coneixia algú amb qui havia treballat, compartit idees o emocions. Uns eren artistes, tots eren amics. M’acollien a casa seva i de vegades m’acompanyaven un tros de camí: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin…entre altres. Cada lloc per on passava i  cada lloc on arribava era un microunivers inserit en d’altres. En arribar a Porrera, al Priorat, el gos es va posar malalt i no va caminar més. Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles em van venir a buscar des de Reus, i em van dur a un càmping on el gos es va refer. I vam seguir…cap a Arnes, amb el Miguel i l’Antonio, i els meus germans.

D’alguna manera Grand Tour neix d’aquella experiència però amb la voluntat de ser més amplia i diversa, més participativa. I de compartir amb la gent no només l’alegria del camí sinó també  la intel·ligència, l’humor, la creativitat, els colors i la diversitat dels artistes. Per això aquest viatge que ja no faig sola amb el gos es diu Grand Tour i no seria possible ni sense ells ni sense tu.

clara

Fa dotze anys vaig fer amb el meu gos  un viatge a peu per Catalunya. Vaig  sortir de la Nau Côclea cap al  Delta de l’Ebre. Cada dia anava a un lloc on coneixia algú amb qui havia treballat, compartit idees o emocions. Uns eren artistes, tots eren amics. M’acollien a casa seva i de vegades m’acompanyaven un tros de camí: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin…entre altres. Cada lloc per on passava i  cada lloc on arribava era un microunivers inserit en d’altres. En arribar a Porrera, al Priorat, el gos es va posar malalt i no va caminar més. Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles em van venir a buscar des de Reus, i em van dur a un càmping on el gos es va refer. I vam seguir…cap a Arnes, amb el Miguel i l’Antonio, i els meus germans.

D’alguna manera Grand Tour neix d’aquella experiència però amb la voluntat de ser més amplia i diversa, més participativa. I de compartir amb la gent no només l’alegria del camí sinó també  la intel·ligència, l’humor, la creativitat, els colors i la diversitat dels artistes. Per això aquest viatge que ja no faig sola amb el gos es diu Grand Tour i no seria possible ni sense ells ni sense tu.

clara

Twelve years ago I took a trip with my dog walking around Catalonia. I started from Nau Côclea to Delta de l’Ebre. Every day I was going to a place from someone in the past that I had work with, shared ideas or emotions. Some of theme were artists others were friends. They let me stay in their homes and some times they also walked with me for a while: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin… among others. Every place from where I was walking and every arrival was a micro-universe inserted in others.
When I arrived to Porrera, in Priorat, my dog became ill and couldn’t walk no longer. Francesc Vidal and Montserrat Cortadellas picked me up from Reus and bring me to a camping where my dog was recovered. And we just kept going… to Arnes, with Miguel and Antonio, and also with my brothers.
Somehow Grand Tour was born from that experience but with the aim to be bigger and more diverse, with more participation. Sharing with people not only the happiness from the journey but the intelligence, the humor, the creativity, the colors and the diversity from the artists. That’s the reason why this trip -that i’m not doing it alone anymore with my dog- is it called Grand Tour and it couldn’t be possible without theme and with out you.

clara

Twelve years ago I took a trip with my dog walking around Catalonia. I started from Nau Côclea to Delta de l’Ebre. Every day I was going to a place from someone in the past that I had work with, shared ideas or emotions. Some of theme were artists others were friends. They let me stay in their homes and some times they also walked with me for a while: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin… among others. Every place from where I was walking and every arrival was a micro-universe inserted in others.
When I arrived to Porrera, in Priorat, my dog became ill and couldn’t walk no longer. Francesc Vidal and Montserrat Cortadellas picked me up from Reus and bring me to a camping where my dog was recovered. And we just kept going… to Arnes, with Miguel and Antonio, and also with my brothers.
Somehow Grand Tour was born from that experience but with the aim to be bigger and more diverse, with more participation. Sharing with people not only the happiness from the journey but the intelligence, the humor, the creativity, the colors and the diversity from the artists. That’s the reason why this trip -that i’m not doing it alone anymore with my dog- is it called Grand Tour and it couldn’t be possible without theme and with out you.