clara

Fa dotze anys vaig fer amb el meu gos  un viatge a peu per Catalunya. Vaig  sortir de la Nau Côclea cap al  Delta de l’Ebre. Cada dia anava a un lloc on coneixia algú amb qui havia treballat, compartit idees o emocions. Uns eren artistes, tots eren amics. M’acollien a casa seva i de vegades m’acompanyaven un tros de camí: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin…entre altres. Cada lloc per on passava i  cada lloc on arribava era un microunivers inserit en d’altres. En arribar a Porrera, al Priorat, el gos es va posar malalt i no va caminar més. Francesc Vidal i Montserrat Cortadelles em van venir a buscar des de Reus, i em van dur a un càmping on el gos es va refer. I vam seguir…cap a Arnes, amb el Miguel i l’Antonio, i els meus germans.

D’alguna manera Grand Tour neix d’aquella experiència però amb la voluntat de ser més amplia i diversa, més participativa. I de compartir amb la gent no només l’alegria del camí sinó també  la intel·ligència, l’humor, la creativitat, els colors i la diversitat dels artistes. Per això aquest viatge que ja no faig sola amb el gos es diu Grand Tour i no seria possible ni sense ells ni sense tu.

clara

Twelve years ago I took a trip with my dog walking around Catalonia. I started from Nau Côclea to Delta de l’Ebre. Every day I was going to a place from someone in the past that I had work with, shared ideas or emotions. Some of theme were artists others were friends. They let me stay in their homes and some times they also walked with me for a while: Carmina, Ester, Santiago, Àlex, Miquel, Robert, Blanca, Montse, Medin… among others. Every place from where I was walking and every arrival was a micro-universe inserted in others.
When I arrived to Porrera, in Priorat, my dog became ill and couldn’t walk no longer. Francesc Vidal and Montserrat Cortadellas picked me up from Reus and bring me to a camping where my dog was recovered. And we just kept going… to Arnes, with Miguel and Antonio, and also with my brothers.
Somehow Grand Tour was born from that experience but with the aim to be bigger and more diverse, with more participation. Sharing with people not only the happiness from the journey but the intelligence, the humor, the creativity, the colors and the diversity from the artists. That’s the reason why this trip -that i’m not doing it alone anymore with my dog- is it called Grand Tour and it couldn’t be possible without theme and with out you.

etapes colors

El Compa, de Rutabike ha acabat de tancar les rutes de Grand Tour. Encara hi pot haver petits canvis però amb aquest quadre ja us podeu fer una idea del recorregut, els dies, els llocs per on passarem i els kilòmetres que farem cada dia. Finalment han sortit les etapes més curtes del que pensàvem o sigui que no caminarem tant ; la mitja és d’uns 20 km cada dia.

Aviat les rutes estaran pujades a Wikiloc i les podreu consultar en detall. Cada dia establirem diversos punts d’encontre per als qui vulguin caminar menys. I us recordem el formulari d’inscripció que tenim a la web, ja que això ens permet començar a organitzar-nos, saber quants som cada dia i comptar amb vosaltres.

Ja podeu anar fent plans per finals d’estiu!

etapes colors

Compa, our contact in Rutabike association has finished to draw the tracks of Grand Tour. Although there may be still some small changes by this table you can get an idea of the journey, the days, the places we will visit and the kilometers we will walk every day. Finally our stages came out shorter than we thought so we will not walk so much; the average is about 20 km every day.
Soon the tracks will be uploaded  to Wikiloc to be studied  in detail. Every day we will establish several meeting points  for those who want to walk less. I also remind you that we have the registration form on the website, as this allows us to begin to organize ourselves, to know how many you are day by day and count on you.
You may now be making plans for late summer!

9 juny bastons

We are planning a special object for walkers in Grand Tour. One idea would be a stick of wood. A stick that had not yet lost the branch shape of the tree once was, helpful to walk  and supportive in difficult steps. We are still mulling because it has to be something beautiful but also useful.
We met Roger Romagosa from Slow Fusta who has a workshop in Sant Martí Vell and gave us some ideas. We also went to La Cellera de Ter where the whole Carreras family is engaged in the craft of cutting branches and make walking sticks and furniture. There we bought fifty chestnut sticks to try some experiments. Let’s see what comes out.
If anyone has good ideas on poles they are very welcome!