Guia de muntanya, gestor cultural i artista visual